Q1000 Cognitieve Test

categorie: competentiemanagement, diensten

Download deze informatie in pdf.

Deze tekst geeft u inzicht in de Q1000 Cognitieve test van Appoint. Deze test kan desgewenst worden ingezet bij de werving van een nieuwe medewerker of bij de ontwikkeling van een huidige medewerker.

Wij geven u antwoord op de volgende vragen:

 • Welke eigenschappen en capaciteiten worden getest?
 • Met wat voor vragen en opgaven worden kandidaten geconfronteerd?

Waarom wordt er getest?
Tests worden gebruikt om een zo objectief mogelijk beeld van de kandidaat te krijgen. Elke kandidaat krijgt een groot aantal vragen te beantwoorden en opgaven te maken. De testsituatie is voor elke kandidaat hetzelfde. De resultaten van de kandidaat worden vergeleken met resultaten van een grote groep mensen die dezelfde test hebben gemaakt en die een gelijkwaardige opleiding hebben genoten. De resultaten van die mensen zijn verwerkt tot een vergelijkingstabel, ook wel normentabel genoemd.

Tests geven in het algemeen een betrouwbaar beeld van iemands verstandelijke vermogens en persoonlijke kenmerken. Kenmerken die niet relevant zijn zoals ras, sexe of uiterlijk, hebben geen invloed op de uitslag.

Tenslotte worden tests gebruikt omdat ze een relatief hoge voorspellende waarde hebben. Er wordt onderzoek gedaan naar het verband tussen de testresultaten en (later) gedrag in de functie. Als bijvoorbeeld blijkt dat veel mensen met een bepaalde testuitslag goed functioneren in een bepaald beroep, dan kunnen we van iemand die een vergelijkbare testuitslag heeft verwachten dat hij of zij dat beroep ook goed zal vervullen.

De tests van Q1000
De kandidaat krijgt op de testdag met twee soorten tests te maken: een persoonlijkheidsvragenlijst (M5Q) en een test voor cognitieve capaciteiten (Brain). Deze tests vormen samen de Q1000.

De totale afnameduur van de tests bedraagt ongeveer 2 ½ uur. Beide tests worden in hun geheel op de computer afgenomen. De antwoorden worden door de computer nagekeken en opgeslagen. De test wordt afgenomen in een rustige omgeving op een van de vestigingen van Appoint.

Persoonlijkheidsvragenlijst M5Q
M5Q is een vragenlijst die bestaat uit 177 uitspraken. De meeste van deze uitspraken hebben betrekking op gedrag. Het is de bedoeling dat de kandidaat aangeeft in welke mate de uitspraken van toepassing zijn. De kandiaat kan daarbij kiezen uit 5 antwoordmogelijkheden.

Voorbeelden van uitspraken in de M5Q:

 • Ik ben iemand die initiatief neemt.
 • Ik ben iemand die rustig blijft.
 • Ik ben iemand die hard werkt.

Met deze vragenlijst wordt gemeten in welke mate de kandidaat over een aantal voor het werk relevante eigenschappen beschikt. Die eigenschappen liggen op het gebied van:

 • werkinstelling (inzet, ambitie);
 • stressbestendigheid;
 • sociale vaardigheden;
 • gedrag als leidinggevende (indien gevraagd voor de functie).

Capaciteitentest Brain
Brain is een test voor cognitieve (intellectuele) capaciteiten, zoals logisch redeneren en probleemoplossend vermogen. De Brain test is beschikbaar in twee niveau’s; Laag & Hoog. De hoge versie is bedoeld voor functies op HBO of Universitair niveau.

Brain test de capaciteiten op het gebied van:

 • Algemeen niveau van analytische capaciteiten.
 • Verbaal denken (waaronder redeneren met begrippen).
 • Numeriek denken (waaronder rekenvaardigheid).
 • Visueel denken (waaronder ruimtelijk inzicht).

De Brain-capaciteitentest bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Woordenschat
 2. Figuurreeksen
 3. Analogieën
 4. Verbale syllogismen
 5. Cijferreeksen
 6. Kubussen
 7. Rekenopgaven

Voor alle onderdelen van Brain gelden de volgende regels:

 • Elk van de subtests heeft een eigen tijdslimiet.
 • Er kan bij alle onderdelen kladpapier gebruikt worden.
 • Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.
 • De vragen voor elk testonderdeel staan in volgorde van moeilijkheidsgraad. Vooraan staan de gemakkelijke vragen, later worden de vragen steeds moeilijker.
 • Alle vragen moeten worden beantwoord.

Rapportage
De testresultaten worden verwerkt in een rapport dat aan u en de kandidaat zal worden verstrekt. Middels een persoonlijke toelichting en uitleg van Appoint bent u in staat om de resultaten met uw huidige medewerker te bespreken of een potentieel nieuwe medewerker te beoordelen.


Informatie aanvragen - Delen

Informatie aanvragen

Appoint Enjoy Work

Competentie Management Tools

Competentie management is kort gezegd het vertalen van de (korte en lange termijn) organisatiedoelstellingen naar benodigde vaardigheden van de gezochte medewerker. Middels competentie management kunt u slimmer selectere

Opleidingen

Appoints zusterorganisatie Competence Factory (Appoint Opleidingen) faciliteert, ontwikkelt en verzorgt specialistische trainingen op het gebied van Media & Design, ICT & Internet, Communicatie en Office. Deze trainingen

Kandidaten aan boord houden

Als opdrachtgever zoek je de perfecte kandidaat en Appoint zoekt graag met je mee. Voordat wij een kandidaat bemiddelen, zorgen we dat we niet alleen een goed beeld hebben van zijn ervaring en ambities, maar ook van zijn

Appoint Logo Spuitbus

Haal meer uit je medewerkers

Zitten je huidige werknemers op de juiste plek binnen de organisatie? En wil je weten hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen? Appoint en dochterbedrijf Competence Factory helpen je graag deze vragen te beantwoorden door