Competentie Management Tools

categorie: diensten, competentiemanagement


Wat is competentie management?

Competentie management is kort gezegd het vertalen van de (korte en lange termijn) organisatiedoelstellingen naar benodigde vaardigheden van de gezochte medewerker. Middels competentie management kunt u slimmer selecteren. Er zijn verschillende tools die de inzet van competentie management op operationeel gebied ondersteunen. Hieronder worden enkele tools nader toegelicht.

1. De Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De TMA methode is een uitgebreide analyse die een complete, persoonlijke blauwdruk geeft. Zoals de naam al zegt geeft de Talenten Motivatie Analyse een haarfijn beeld van iemands talenten, aandachtspunten en motivatie. Ook komt naar voren in welke werkomgeving een kandidaat het beste past en welke mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling er zijn.

Het maken van de test duurt gemiddeld 1,5 uur en levert een rapport in PDF formaat op. Na het bespreken van het uitgebreide rapport weet een kandidaat goed te verwoorden wat zijn of haar toegevoegde waarde is voor een organisatie en waar zijn ontwikkelingsmogelijkheden liggen.

Talenten Motivatie Assessment Radar


De Talenten Montivatie Analyse is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 1. De behoeften, denkprocessen en persoonlijkheidstrekken van de persoon
 2. De competenties en capaciteiten waarover de persoon beschikt
 3. De omgeving waarin de persoon zich begeeft
 4. Het gedrag dat de persoon vertoont

Op basis van de resultaten van de talenten van uw medewerkers kunnen wij tevens een TMA ideaal profiel voor uw organisatie opstellen. Kortom, welke talenten dienen uw (nieuwe) medewerkers minimaal te bezitten? En wij kunnen middels een benchmark de verschillende talenten vergelijken.

2. Analyse van interesse voor Beroepssectoren en Activiteiten

Deze analyses hebben tot doel het in kaart brengen van de voorkeuren van personen voor bepaalde beroepssectoren, opleidingen en activiteiten. Het is voor de persoon bedoeld om ideeën op te doen en te ondersteunen bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Deelname kan zowel op HBO/WO-niveau als op MBO-niveau.

Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA):

De beroepssectoren en Activiteiten Interesse analyse gaat zowel uit van de matchingsbenadering waarbij de kandidaten de interesses voor bepaalde beroepssectoren achterhaald worden als de interactionele benadering waarbij interesses voor activiteiten een grotere rol spelen. Met de BAIA wordt bepaald welke studie of beroep het best bij een persoon past. De test is geconstrueerd van een psychometrische traditie: de kandidaat moet van 160 activiteiten aangeven of hij of zij dit al dan niet interessant vindt. In de BAIA wordt naast de werkomgeving ook de taakinhoud meegenomen.

Middelbare Beroepssectoren Interesse Analyse (MBIA):

De Middelbare Beroepssectoren Interesse Analyse heeft tot doel het in kaart brengen van de voorkeuren van personen voor bepaalde beroepssectoren. Het is bedoeld voor volwassen en jongeren vanaf ongeveer 12 jaar met een opleidingsniveau vanaf afgerond basisonderwijs tot en met afgerond Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

De antwoorden die gegeven zijn door de kandidaat op de stellingen meten de voorkeur voor bepaalde sectoren. Hiermee krijgt de kandidaat een beter zelfinzicht en input om verder na te denken over de richting van de eigen persoonlijke ontwikkeling.

De rapportage geeft naast inzicht in de interesse voor de beroepssectoren ook opleidings- en beroepssuggesties. Deze zijn voor de kandidaat bedoeld om ideeën op te doen en zijn niet limitatief bedoeld.

3. Capaciteitenanalyse

De capaciteitenanalyse is beschikbaar op MBO en HBO/WO niveau. Al naar gelang de functie waarvoor een kandidaat of medewerker getest moet worden, worden de volgende capaciteiten- analyses aangeboden: figuurlijk inzicht, cijfermatig inzicht, taal inzicht, technisch inzicht, controleren en rekenvaardigheid.

Wat houden deze capaciteitenanalyses in?

 • Logisch cijfermatig inzicht: vermogen van de kandidaat om patronen en regelmaat in getallen te zien.
 • Logisch figuurlijk inzicht: vermogen van de kandidaat om patronen en regelmaat in figuren en vormen te zien die het logisch gevolg zijn van bepaalde patronen.
 • Logisch taal inzicht: vermogen van de kandidaat om taal te begrijpen, te gebruiken en er logisch mee te kunnen redeneren.
 • Logisch technisch inzicht: meten van de mate waarin technische of natuurkundige problemen onder tijdsdruk kunnen worden doorgrond.
 • Controleren: in welke mate kan een persoon snel en nauwkeurig werken en onder tijdsdruk een nieuwe taak efficiënt uitvoeren. Op welk niveau kan de persoon sorteren, ordenen en controleren.
 • Rekenen: om kunnen gaan met snelheid bij rekenproblemen zoals optellingen, aftrekkingen, delingen en vermenigvuldigingen.

4. TMA Teamanalyse

De TMA Teamanalyse biedt ondersteuning bij de vorming van nieuwe teams en het opsporen van knelpunten en kansen in bestaande teams. Ook kan het worden ingezet bij het formeren van gelegenheidsteams, zoals een projectteam.

De TMA Teamanalyse is helder, overzichtelijk en duidelijk in één oogopslag. De analyse maakt in één keer duidelijk hoe het met het team is gesteld en waar de aandachtspunten liggen. De uitkomst geeft onder meer informatie over de aangewezen leider binnen het team. Alle talenten van uw teamleden worden haarfijn in kaart gebracht.

De TMA Teamanalyse inhoudelijk in het kort:

 • Weergave van de teambalans
 • Inzicht in sterktes en zwaktes van uw medewerkers
 • Weergave van leiderschapsvoorkeuren
 • Ideaalbeeld van talenten en ontwikkelpunten van uw teamledenU kiest met de inzet van de TMA Teamanalyse voor een betere balans binnen een team en daarmee betere prestaties van alle teamleden.

5. 360, 90 en 0 graden Feedback

360, 90 en 0 graden feedback zijn dé instrumenten op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers. Bij dit instrument gaat het om het genereren van gestructureerde feedback, door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de beoordeelde persoon.

Bij 360 en 90 graden feedback wordt door één of meerdere personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de beoordeelde persoon feedback gegeven. Doel is om een zo accuraat mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie. Bij 90 graden feedback geeft naast de beoordeelde persoon ook één ander persoon feedback, meestal is dat de leidinggevende, maar het kunnen ook collega's of klanten zijn (soms wordt er ook wel gesproken over 180 graden feedback). Bij 0 graden feedback geeft alleen de beoordeelde persoon zelf feedback.

6. De inzet van functie- en competentieprofielen

Functie- en competentieprofielen helpen u om kritisch te kijken naar het functioneren van uw (nieuwe) medewerker. Het ondersteunt u onder meer bij het maken van selectiebeslissingen en het opzetten van coachingstrajecten. Er wordt voor u een ideaal functie- en competentieprofiel opgesteld. Uit de rapportage blijkt vervolgens in één oogopslag of de kandidaat voldoet aan de gewenste competenties.

Wat is nu het verschil tussen een functie- en competentieprofiel?

Een functieprofiel is een volledige omschrijving van de functie. Denk hierbij aan plaats in de organisatie, functieschaal, opleidingsniveau, eerder verworven competenties, etc. Een competentieprofiel is onderdeel van een functieprofiel.

Op basis van de resultaten van de competenties van uw medewerkers kunnen wij tevens een ideaal competentie profiel voor uw organisatie opstellen. Kortom, over welke competenties dienen uw (nieuwe) medewerkers te beschikken? Ook kunnen wij middels een benchmark de verschillende competenties vergelijken.

Neem voor informatie en een adviesgesprek op maat nu contact met ons op.

Tel: 020-5225225


Informatie aanvragen - Delen

Informatie aanvragen

Geef mij de baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken

Aangeboden: stagiairs met opleidingsbudget

Appoint biedt een nieuwe dienst aan voor klanten, het werven en selecteren van stagiairs mét opleidingsbudget.

Klant van Appoint? Neem gratis deel aan de social media recruitment training

Maandag 16 september wordt er bij onze zusterorganisatie Competence Factory een cursus social media recruitment aangeboden. De training kost normaal 489 euro, maar als klant van Appoint kunt u nu gratis deelnemen aan de

Gratis uw vacature op onze site

Appoint werkt op een 'no cure no pay' basis. Daarmee is nu ook het plaatsen van uw vacatures op onze website gratis geworden. Vergroot op eenvoudige wijze uw bereik van uw vacature via ons netwerk.

Geef mij de baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken

Interactieve brochures voor de iPad

Competence Factory (100 % dochter van Appoint) maakt sinds kort haar eigen interactieve brochures voor de iPad.

Zomergasten tegen aantrekkelijke tarieven

Vang vakanties van uw medewerkers op met onze Zomergasten: tijdelijke specialisten van Appoint. Voor een all-in* tarief tussen € 18 en € 24 per uur kunt u al gebruik maken van deze jonge, ervaren professionals.

Q1000 Cognitieve Test

Deze tekst geeft u inzicht in de Q1000 Cognitieve test van Appoint. Deze test kan desgewenst worden ingezet bij de werving van een nieuwe medewerker of bij de ontwikkeling van een huidige medewerker.

Opleidingen

Appoints zusterorganisatie Competence Factory (Appoint Opleidingen) faciliteert, ontwikkelt en verzorgt specialistische trainingen op het gebied van Media & Design, ICT & Internet, Communicatie en Office. Deze trainingen

Geef mij de baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken

Gratis persoonlijke blauwdruk

Bij Appoint vinden we je talenten en ervaring belangrijker dan je CV. Daarom krijgt iedere kandidaat met minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring een gratis Talenten Motivatie Analyse (TMA) t.w.v. € 289,-!

Kandidaten aan boord houden

Als opdrachtgever zoek je de perfecte kandidaat en Appoint zoekt graag met je mee. Voordat wij een kandidaat bemiddelen, zorgen we dat we niet alleen een goed beeld hebben van zijn ervaring en ambities, maar ook van zijn

Matchen op de iPad

Werving- en selectie nieuwe stijl; dat is matchen op de iPad. Appoint gaat mee met de tijd en ontwikkelde een app die het hele proces nog makkelijker maakt. Kandidaten, hun werkervaring en de resultaten van de Talenten M