Hoe te besparen op bemiddelingskosten

categorie: crossmediaalhr

Momenteel wordt meer dan 50 procent van de nieuwe werknemers aangenomen via bemiddelingsbureaus, veelal als aanvulling op de eigen recruitment activiteiten. De kunst is om de ideale mix te vinden tussen zelf doen en uitbesteden. En om zo dure mismatches te voorkomen.

René Steuer, directeur Appoint: 'Het al dan niet inschakelen van een bureau hangt af van de eigen bezetting en professionaliteit die de onderneming in huis heeft. Vaak is een gezonde mix de beste keuze. Ik preek een beetje voor eigen parochie, maar toch wil ik erop wijzen dat het beperken van de inkoop tot de grote spelers in de markt de kans verkleint om de beste man of vrouw op de juiste plaats te krijgen. Inkoop concentreren lijkt voordeliger, maar is dat niet. Momenteel zien we dat grote ondernemingen de interne blokkades weer omzeilen en toch weer bij specialistische bureaus als Appoint terechtkomen.'

De afzender van onderstaande tips is een bemiddelingsbureau. Maar wel een bureau dat al 20 jaar actief is in sterk veranderende markten en dat een schat aan ervaring heeft. Die ervaring willen we graag delen!'

Bij werving is het vooral belangrijk een goede analyse te maken van de competenties en de talenten die nodig zijn voor de functie in kwestie. De betrokken personen in de organisatie moeten het eens zijn over  het functieprofiel. De werving moet gericht gebeuren. Daarbij kunnen ook de sociale media ingeschakeld worden. Het inschakelen van één gespecialiseerd bureau werkt effectiever dan de opdracht uitzetten bij meerdere bureaus. 

Bij selectie is het belangrijk dat meerdere referenties worden nagetrokken. Snel handelen is een voorwaarde om goede kandidaten 'vast' te houden. Steuer: ' Verder adviseren we om vooral niet teveel te vertrouwen op het onderbuikgevoel, maar de kandidaten te onderwerpen aan een assessment. Iets wat we bij Appoint bij alle kandidaten doen.'

 


 

 


Informatie aanvragen - Delen