Competentie management @ Appoint

categorie: competenties, management, appoint, vaardigheden, tools, tma, selecteren, slimmer, nieuws, competentie-management-@-appoint

Appoint biedt opdrachtgevers de mogelijkheid hun doelstellingen op de korte- en de lange termijn te laten vertalen naar de vaardigheden, ook wel competenties, die een beoogde nieuwe medewerker moet bezitten. Dit zogenoemde competentie management stelt opdrachtgevers in staat slimmer te selecteren.

Voor het ondersteunen van competentie management heeft Appoint diverse tools beschikbaar.

1. De Talenten Motivatie Analyse (TMA)

De TMA methode is een psychologisch systeem dat uitgaat van een persoonlijke blauwdruk. Deze online analyse, die kandidaten in 1,5 uur ondergaan, levert een haarfijn beeld van de sterke en zwakke kanten, het unieke profiel en de werkomgeving waarin de kandidaat het beste past.


2. Analyse van interesse voor Beroepssectoren en Activiteiten

Deze analyses brengen voorkeuren van personen in kaart voor bepaalde beroepssectoren, opleidingen en activiteiten. Het is voor de persoon bedoeld om ideeën op te doen en te ondersteunen bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Deelname kan zowel op HBO/WO-niveau als op MBO-niveau.

Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA):

De Beroepssectoren en Activiteiten Interesse analyse achterhaalt de interesse van kandidaten voor bepaalde beroepen en activiteiten Met de BAIA wordt bepaald welke studie of beroep het best bij een persoon past. De test is geconstrueerd van een psychometrische traditie: de kandidaat moet van 160 activiteiten aangeven of hij/zij dit al dan niet interessant vindt. In de BAIA wordt naast de werkomgeving ook de taakinhoud meegenomen.

Middelbare Beroepssectoren Interesse Analyse (MBIA):

De Middelbare Beroepssectoren Interesse Analyse brengt de voorkeuren van personen voor bepaalde beroepssectoren in kaart. Het is bedoeld voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer twaalf jaar met een opleidingsniveau vanaf afgerond basisonderwijs tot en met afgerond Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).


3. Capaciteitenanalyse

De Capaciteitenanalyse is beschikbaar op MBO en HBO/WO niveau. Al naar gelang de functie waarvoor een kandidaat of medewerker moet worden getest, worden de volgende capaciteiten-analyses aangeboden: figuurlijk inzicht, cijfermatig inzicht, taalinzicht, technisch inzicht, controleren en rekenvaardigheid.

4. TMA Teamanalyse

De TMA Teamanalyse biedt ondersteuning bij de vorming van nieuwe teams en het opsporen van knelpunten en kansen in bestaande teams. Ook kan het worden ingezet bij het formeren van gelegenheidsteams, zoals een projectteam.

De TMA Teamanalyse is helder, overzichtelijk en duidelijk. De analyse laat zien hoe het met het team is gesteld en waar de aandachtspunten liggen. De uitkomst geeft onder meer informatie over de aangewezen leider binnen het team. Alle talenten van de teamleden worden haarfijn in kaart gebracht.


5. 360, 90 en 0 graden feedback

360, 90 en 0 graden feedback zijn dé instrumenten op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers. Het gaat hierbij om het genereren van gestructureerde feedback door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de beoordeelde persoon.

6. De inzet van functie- en competentieprofielen

Functie- en competentieprofielen helpen om kritisch te kijken naar het functioneren van een (nieuwe) medewerker. Onder meer bij het maken van selectiebeslissingen en het opzetten van coachingstrajecten. Er wordt een ideaal functie- en competentieprofiel opgesteld. Uit de rapportage blijkt vervolgens of de kandidaat voldoet aan de gewenste competenties.


Een uitgebreider overzicht van de genoemde tools is ook te lezen op de website van Appoint. website

http://www.appoint.nl/klanten/competentie-management-tools


Heeft u vragen over de competentie-tools van Appoint, of wilt u een adviesgesprek op maat? Neem dan contact op met Thomas Lindenberg op telefoonnummer 010 281 1731 of via email: thomas.lindenberg@appoint.nl


Informatie aanvragen - Delen

Appoint Printed

Gratis uw vacature op onze site

Appoint werkt op een 'no cure no pay' basis. Daarmee is nu ook het plaatsen van uw vacatures op onze website gratis geworden. Vergroot op eenvoudige wijze uw bereik van uw vacature via ons netwerk.

Aangeboden : Creatieve toppers met kennis van Digital Publishing

Appoint biedt - via de Leergang Adobe Tablet Publishing - specialisten die we kunnen uitzenden. Zo kunt u snel kennis in huis halen voor het uitgeven van uw eerste tablet publicatie of brochure.

Appoint Creative Entrepreneurship Developers

Voor ambitieuze creatieven, programmeurs of online marketeers met minimaal 2 jaar werkervaring, die zich breder willen ontwikkelen, heeft Appoint het zogenaamde ACE Programma ontwikkeld. Dit Appoint Creative Entrepeneurs

Appoint Printed

TMA teamanalyse: interview met Hein Piller-de Bruijn

De TMA Team analyse combineert maximaal tien TMA profielen van medewerkers die een team vormen. De Team-analyse wordt ingezet voor de vorming van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in besta

Zomergasten tegen aantrekkelijke tarieven

Vang vakanties van uw medewerkers op met onze Zomergasten: tijdelijke specialisten van Appoint. Voor een all-in* tarief tussen € 18 en € 24 per uur kunt u al gebruik maken van deze jonge, ervaren professionals.

Matching Talents not CV's

Matching Talents not CV's. Al 20 jaar het motto van Appoint en de manier waarop wij te werk gaan. We kijken niet alleen naar een CV, maar zeker ook naar de talenten van uw potentiele werknemers. Ook op andere manieren bi

Van Londen tot New York

Zoekt u voor uw vestiging in New York een Nederlands sprekende kandidaat? Of is uw ideale werkgever niet te vinden in Nederland?

Geef mij de baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken

Appoint investeert in jouw talent

Appoint zoekt talent en is ook bereid daar flink in te investeren. Voor de beste creatieven, online marketeers en developers gaan we veel verder dan het matchen van jou met de leukste, passende opdrachtgevers. Echte inve

Jobcoaching

Naast competentie management biedt Appoint ook jobcoaching. Deze uitgebreide begeleiding kan bijvoorbeeld worden ingezet bij outplacement trajecten. De inzet van tools en coachingsgesprekken ondersteunen de kandidaat bi

De kracht van social recruitment

Social media zijn als recruitment tool in korte tijd onmisbaar geworden. Vrijwel iedereen heeft een profiel op een of meer sociale netwerken. Maar hoe maak je hier bij het werven van personeel effectief gebruik van? In d

Appoint - Matching Talents not CV's

Matching talents not CV's. Dat is ons motto. Daar willen we vooral niet te lang over praten, dat moet je ervaren.

Appoint ICT

Appoint zoekt talent

Appoint is altijd op zoek naar talent. Die zoektocht bracht het werving- & selectiebureau naar het Mobile Society Event 2011 (MSE 2011) van de Haagse Hogeschool. Appoint sprak op de beurs met derde- en vierdejaars studen