TMA teamanalyse: interview met Hein Piller-de Bruijn

categorie: TMA, teamanalyse, tma teamanalyse, tma-teamanalyse

Om te beginnen; wat is een TMA?

Een TMA (Talenten Motivatie Assessment) rapporteert de motieven en drijfveren van medewerkers.Daarnaast maakt het inzichtelijk waar talenten ontwikkelpunten liggen.

TMA teamanalyse

De TMA Team analyse combineert maximaal tien TMA profielen van medewerkers die een team vormen. De Team-analyse wordt ingezet voor de vorming van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in bestaande teams. De TMA Team analyse verzamelt de TMA profielen van teamleden en genereert een overzichtelijk rapport, dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen.

Uitleg van Hein Piller de Bruijn, hoe werkt een teamanalyse?

Allereerst vullen alle werknemers een TMA zelfstandig in. Deze wordt met de consultant individueel besproken. Hierbij wordt ingegaan op je achtergrond. Hierop krijg je feedback en uitleg hoe je het verslag kunt interpreteren. 

Nadat iedereen zijn TMA individueel heeft besproken, komt de consultant een dagdeel langs. Dit dagdeel ziet er als volgt uit:

  • Met het hele team de vragen bespreken die de deelnemers hebben naar aanleiding van hun TMA.
  • Er wordt per categorie (vijf in totaal) individueel (waar iedereen bij zit) besproken hoe ze deze kunnen interpreteren. De consultant zal de theoretische achtergrond hierbij halen. Samen koppel je deze gegevens aan de praktijk.
  • Na elke toelichting van een deelnemer is er voor de teamleden ruimte om advies of feedback te geven.
  • Nadat de gezamenlijke ronde voorbij is, zal de werkelijke teamanalyse beginnen. Dit wordt visueel inzichtelijk gemaakt door alle TMA's in een cirkeldiagram over elkaar heen te leggen. Hieronder zie je een voorbeeld van cirkeldiagram:

                               

De teamanalyse wordt gekoppeld aan 2 à 3 praktijkcasussen. In teamverband wordt bekeken welke operationele taken verder ontwikkeld en geoptimaliseerd kunnen worden. Bij het ontdekken van ontwikkelpunten kunnen ook taken anders onderverdeeld worden. Daarnaast wordt er gekeken naar verbeterpunten van medewerkers om met taken anders om te gaan. 

Wat is het resultaat van de TMA teamanalyse?

  • Geeft meer inzicht in besluitvorming en werkwijze van een team.
  • Verhoogd de kan om een meer efficiënte manier van samenwerken.
  • Het team kan op een ander niveau met elkaar praten, je kunt nu op teamniveau nadenken over de samenwerking in plaats van op individueel niveau

Informatie aanvragen - Delen

Appoint ICT

Competentie management @ Appoint

Appoint biedt opdrachtgevers de mogelijkheid hun doelstellingen op de korte- en de lange termijn te laten vertalen naar de vaardigheden, ook wel competenties, die een beoogde nieuwe medewerker moet bezitten. Dit zogenoem