Grote coalitie voor ICT-banen: Europese Commissie geeft startschot

categorie: Europese commissie, werkloosheid, open vacatures, europa, ICT, coalitie, grote-coalitie-voor-ict-banen-europese-commissie-geef-startschot

De verwachting is dat er in 2015 maar liefst 900.000 vacatures in de sector ICT in Europa open zullen staan. Ondanks de werkloosheid komen er elk jaar 100.000 banen in de ICT bij. Dit betekent dat er meer banen worden gecreëerd dan ICT'ers die afstuderen.

Aanleiding voor de coalitie

In het kader van het werkgelegenheidspakket dat de Commissie in april 2012 heeft vastgesteld, is gebleken dat het tekort aan ICT-professionals blijft groeien. Vandaar dat de Europese commissie er met deze coalitie voor wil zorgen dat werknemers in EU over de nodige gespecialiseerde vaardigheden kunnen beschikken. Op deze manier wordt investeren aantrekkelijker en wordt voorkomen dat er belangrijke ICT-banen naar andere delen van de wereld verdwijnen.

Voorzitter Barroso licht toe: "De grote coalitie waarvoor we vandaag het startschot hebben gegeven, is van essentieel belang om de Europese economie weer op gang te krijgen en een deel van de 26 miljoen werklozen in Europa aan een baan te helpen. De bedrijven die vandaag hebben toegezegd mee te doen, verdienen een pluim. Als we er samen in slagen om het tij te keren en het stijgende aantal vacatures in de ICT te vullen, zal dat zelfs een impact hebben op de hele economie. We willen ervoor zorgen dat de Europeanen in staat zijn het werk te doen waaruit de volgende ICT-revolutie voortkomt."

Wat gaat er nu gebeuren?

In december 2012 is de website EU Skills Panorama gelanceerd. "Op deze website staat kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de behoefte aan vaardigheden op de korte en middellange termijn, het aanbod aan vaardigheden en tekorten aan bepaalde vaardigheden. Voor het Panorama wordt gebruik gemaakt van gegevens en prognoses die zijn samengesteld op EU- en lidstaatniveau. Het geeft aan welke beroepen het snelst groeien en voor welke knelpuntberoepen er veel vacatures zijn. Momenteel zijn er in de EU rond de twee miljoen vacatures, ondanks de hoge werkloosheidscijfers. De website bevat voor elke sector, elk beroep en elk land afzonderlijke gedetailleerde informatie."  

Bron: Persbericht Europese Commissie


Informatie aanvragen - Delen

Geef mij de baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken

30 duizend interactive professionals

Het huidige medialandschap kenmerkt zich door beweging en dynamiek. Continue veranderingen die ontstaan door de ontwikkelingen in de ICT én wat wij daar als consumenten mee doen.